Kampftechniken

Hier findet ihr Videos zu den verschiedenen Techniken. 

ikkyo

Irimi nage

Kaiten nage

Kaji mawashi

Kesa gake

Kiri otoshi

Kokyo nage

Koshi nage

Kote gaeshi

Shiho nage

Sumi otoshi

Tenshi nage